HR

2023’de Çalışanlarınıza İlgi Çekici Öğrenme Deneyimleri Sunmanın Yolları

E-Öğrenme

2023’de Çalışanlarınıza İlgi Çekici Öğrenme Deneyimleri Sunmanın Yolları

Her başarılı kuruluşun temelini çalışanlar oluşturur.  Kuruluşun ilerlemesine yardımcı olmada her zaman aktif bir rol oynarlar. L&D’de en çok tartışılan konulardan biri olan öğrenen katılımı, bağlı bir iş gücü, daha yüksek üretkenlik, daha az ciro ve artan kârlılık gibi faktörler nedeniyle şirketin büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunur. Konunun son zamanlarda daha popüler hâle gelmesinin başlıca nedeni, öğrenme sürecinde önemli bir rol oynayan belirli davranışsal, fiziksel ve sosyal faktörlerin rolünün anlaşılmasıdır.

Analitik ve danışmanlık şirketi olan Gallup’un pandemi sürecinden önce yapmış olduğu bir ankete göre çalışanların %64’ü çalıştıkları kuruma karşı aidiyet hissetmiyor. Bununla birlikte, L&D’nin farklı konumlarda bulunan çeşitli kitlelere uygun öğrenme ve gelişim sunduğu düşünüldüğünde, pandemi sırasında uzaktan/hibrit çalışma sistemlerinin ortasında çalışan bağlılığı daha da büyük bir odak noktası haline gelmiştir.

Çalışan katılımını artırmak için L&D’den yararlanan kuruluşlar, daha yetenekli bir iş gücü oluşturmak ve gelecek için yetenek yetiştirmek için daha iyi bir avantaja sahiptir.

L&D ekipleri, çalışanların kendilerini değerli hissetmelerini, aktif olarak öğrenmelerini ve katılımlarına odaklanarak belirli kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlamaya yardımcı olur. Eğer çalışanınızı ekibin değerli bir üyesi olduğuna inandırmak istiyorsanız onlara çeşitli yenilikler sunmanız gerekir. Daha da önemlisi, günümüzde çalışan bağlılığı; yeni metodolojileri denemek, dijital araç ve teknolojilerden yararlanmak, öğrenme yolculuklarını kişiselleştirmek, üst kademelerdeki yöneticileri ekip ilişkilerini beslemede duyarlı hale getirmek ve çalışanların becerilerini, gelişimlerini ve büyümelerini sahiplenmeleri için güçlendirmekle ilgilidir.

Öğrenme katılımı ne kadar çok olursa olsun çalışanlarınızın katılımını sağlamada başarısız olduklarında pek etkili olmadıklarını unutmamak önemlidir. Bu noktada, yılda bir kez çalışan bağlılığı üzerine anketler yaptırmak yeterli olmayacaktır. İş gücünüz, işletmenizin çalışmasını sağlayan dinamiktir. Bu nedenle, çalışan bağlılığı taktiklerine bakmak, onların şirketinize olan bağlılığını ve dolayısıyla işletmenizin üretkenliğini artırmada uzun bir yol kat edecektir.